Centrum BOZP a požární ochrany v Kladně

Vaši specialisté na komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci celé České republiky


Revizní a kontrolní činnost

Revizní a kontrolní činnost má za úkol zajistit zabezpečení a ochranu před úrazem elektrickým proudem a proti požáru.

Díky správně provedené revizní a kontrolní činnosti odborně způsobilou osobou předejdete mnoha hmotným škodám a ztrátám na životech.

Kdo je zodpovědný za požární ochranu?

Každý provozovatel je ze zákona povinen provádět revizní a kontrolní činnost vyplývající ze zákona 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 378/2001 Sb. až po technické normy ČSN 33.1610 a ČSN 33.1600.

Prevence požární ochrany zabrání mnoha hmotným škodám a ztrátách na životech.

K čemu slouží revizní zpráva?

Revizní zpráva, kterou obdržíte po provedení revizí slouží totiž především jako doklad při pojistné události. Pojišťovna Vám bez platného **ověřeného dokladu neuzná vyplacení škody. Revizní zpráva je také velmi důležitý doklad u kontrol Státní inspekce práce.

Energom Projekty a.s. – Specialisté na komplexní zajištění revizní a kontrolní činnosti

  • Profesionálně zajistíme prostředky PO.
  • Profesionálně zajistíme trvalé zabezpečení požární techniky.
  • Profesionálně zajistíme revize elektrických zařízení.
  • Profesionálně zajistíme požární signalizaci.
  • Profesionálně zajistíme hasící zařízení.
  • Profesionálně zajistíme hasební látky.

Poskytneme Vám kompletní servis a provedení revizní a kontrolní činnosti u výrobních i bytových prostor.

Nahlásila se Vám kontrola z OIP či HSZ?

Buďte správně připraveni. Zajistíme Vám kompletní přípravu a zastoupení odborně proškoleným specialistou na oblast BOZP a PO před samotnou kontrolou ze strany státních orgánů:

  • Inspektorátu práce (OIP)
  • Hasičského sboru (HZS)
  • Hygienické stanice (HSZ)

...Za svou práci ručíme...

Kontaktujte nás

+420 777 929 770

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany v Kladno

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace