Centrum BOZP a požární ochrany v Kladně

Vaši specialisté na komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci celé České republiky


Komplexní revizní služby

Naše společnost Energom Projekty a.s. provádí pravidelné revize pouze pověřenými osoby s příslušnou kvalifikací. Při revizích se zřetelem na požární nebezpečí udržujeme požární techniku provozuschopném stavu a při zjištění závad, provedeme co nejrychleji jejich odstranění a nápravu.

Chcete předejít pracovním úrazům, požárům a následně finančním škodám?

Dbejte na pravidelné revize:

Je to jedno ze základních opatření při předcházení pracovním úrazům a požárům vzniklým kvůli spotřebičům, které mohou být poškozeny, aniž je to viditelně patrné.

Energom Projekty a.s. - Specialisté na komplexní revizní služby

Provádíme profesionální:

 • Revize elektrických spotřebičů.
 • Revize a kontroly el. spotřebičů a el. nářadí.
 • Revize elektrického zařízení.
 • Revize hromosvodů.
 • Revize tlakových zařízení.
 • Revize el. instalace objektů.
 • Revize požárních hydrantů.
 • Revize požárních ucpávek a klapek.
 • Revize a prohlídky tlakových nádob.
 • Revize elektrických rozvodů a hromosvodů.
 • Revize hasících přístrojů.
 • Revize plynových zařízení.
 • Revize protipožárních dveří.

Provádíme komplexní:

 • Montáž, dodávku a opravy požární techniky.
 • Servis a kontroly hasících přístrojů, požárních uzávěrů, dvěří a požárních klape.
 • Odborné prohlídky a profesionální poradenskou činnost.

Nahlásila se Vám kontrola z OIP či HSZ?

Buďte správně připraveni. Zajistíme Vám kompletní přípravu a zastoupení odborně proškoleným specialistou na oblast BOZP a PO před samotnou kontrolou ze strany státních orgánů:

 • Inspektorátu práce (OIP)
 • Hasičského sboru (HZS)
 • Hygienické stanice (HSZ)

...Za svou práci ručíme...

Kontaktujte nás

+420 777 929 770

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany v Kladno

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace