Centrum BOZP a požární ochrany v Kladně

Vaši specialisté na komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci celé České republiky


Dokumentace PO

Naše společnost Energom projekty a.s, Vám díky odborně proškoleným specialistům může poskytnout profesionální zpracování a řešení dokumentace PO na míru Vaší organizaci.

Základní povinnosti každého zaměstnavatl je zpracování dokumentace PO , do které spadá plnění všech podmínek požární bezpečnosti. Udržovat ji v souladu se skutečným stavem Dle zákonem stanovených povinností dle právního předpisu  č. 133/1985 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

Naši specialisté Vám poskytnou profesionální:

 • Provedení začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.
 • Provedení posouzení požárního nebezpečí.
 • Provedení požárního řádu.
 • Provedení požární poplachové směrnice.
 • Provedení požárního evakuační plánu.
 • Provedení dokumentace o zdolávání požárů.
 • Provedení řádu ohlašovny požárů.
 • Provedení tématického plánu školení zaměstnanců.
 • Provedení tématického plánu odborné přípravy preventivních požárních hlídek a požární ochrany.
 • Provedení dokumentace o provedeném školení.
 • Provedení požární knihy.

Energom Projekty a.s. - specialisté na komplexní zpracování dokumentace PO na míru Vaší společnosti:

Poskytneme Vám profesionální vedení dokumentace s odborným poradenství a dohledem v oblasti BOZP:

 • Provedení pořární ochrany pro vedoucí zaměstnance.
 • Provedení požární ochrany pro zaměstnance.
 • Provedení vstupní analýzy.
 • Provedení a ověřenívšech zákonem stanovených požádvků požární ochrany.

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním komplexní dokumentace PO, za svou práci si ručíme.

Nahlásila se Vám kontrola z OIP či HSZ?

Buďte správně připraveni. Zajistíme Vám kompletní přípravu a zastoupení odborně proškoleným specialistou na oblast BOZP a PO před samotnou kontrolou ze strany státních orgánů:

 • Inspektorátu práce (OIP)
 • Hasičského sboru (HZS)
 • Hygienické stanice (HSZ)

...Za svou práci ručíme...

Kontaktujte nás

+420 777 929 770

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany v Kladno

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace