Centrum BOZP a požární ochrany v Kladně

Vaši specialisté na komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci celé České republiky


Dokumentace BOZP

Naše společnost Energom projekty a.s, Vám díky odborně proškoleným specialistům může poskytnout profesionální zpracování a řešení dokumentace BOZP na míru Vaší organizaci.

Základní povinnosti každého zaměstnavatl je zpracování dokumentace BOZP, do kterého spadá samotné zařazení prací do kategorií, vedení záznamů o úrazech, vedení knihy a spoustu zákonem stanovených povinností dle právního předpisu č. 309/2006 Sb., § 15. .

Naši specialisté Vám poskytnou profesionální:

 •  Zpracování identifikaci a hodnocení rizik
 •  Zpracování kategorizace prací
 •  Zpracování Směrnice pro řízení BOZP v organizaci
 •  Zpracování Směrnice pro přidělování OOPP zaměstnancům
 •  Zpracování Směrnice pro vedení a evidenci pracovních úrazů
 •  Zpracování Směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 •  Zpracování Osobních karet BOZP u všech zaměstnanců
 •  Zpracování Traumatologického plánu
 •  Zpracování harmonogramu lékařských preventivních prohlídek u zaměstnanců
 •  Zpracování bezpečnostních a provozních pokynů pro technická zařízení - Zpracování provozní , dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti.

Energom Projekty a.s. - specialisté na komplexní zpracování dokumentace BOZP na míru Vaší společnosti:

 Poskytneme Vám profesionální vedení dokumentace s odborným poradenství a dohledem v oblasti BOZP:

 • Prevence rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 • Potřebné komplexní školení v oblasti BOZP a PO.
 • Profesionální a odborné zastoupení Vaší firmy při kontrolách ze státních orgánů.
 • Potřebné stanovení podmínek zajistíme s příslušným opatřením pro práci se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
 • Pomůžeme Vám v šetření pracovních úrazů a sepisování záznamů o úrazech.
 • Pravidelné kontroly na pracovištích v oblasti BOZP a Po včetně vyhotoveného zápisu z kontroly a návrhů k odstraněn zjištěných nedostatků.
 • Posouzení a zpracovaní kompletní dokumentace BOZP a PO

Rádi Vám pomůžeme se zpracováním komplexní dokumentace BOZP, za svou práci si ručíme.

Nahlásila se Vám kontrola z OIP či HSZ?

Buďte správně připraveni. Zajistíme Vám kompletní přípravu a zastoupení odborně proškoleným specialistou na oblast BOZP a PO před samotnou kontrolou ze strany státních orgánů:

 • Inspektorátu práce (OIP)
 • Hasičského sboru (HZS)
 • Hygienické stanice (HSZ)

...Za svou práci ručíme...

Kontaktujte nás

+420 777 929 770

Kontakt

Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany v Kladno

Energom Projekty, a.s.

Tel. kontakt: +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace